Niepoprawie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Masz pytania?
Podaj swój numer - oddzwonimy!
John Flaminsky
OFICJALNY PARTNER
PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
PELLET czy DREWNO ?
CENTRUM SERWISOWE
MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ! +48608427709

Keep calm and burn pellet.
powered by John Flaminsky

PROCEDURA REKLAMACJE KOMINTEKA.PL ONLINE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

2. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy kierować na adres info@kominteka.pl
(w tytule prosimy podać numer zamówienia) lub listownie na adres: KOMINTEKA, ul Nadbrzeżna 59, 34-100 Wadowice

Prosimy załączyć:

- dokładny opis oraz zdjęcia - wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone,
- przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kurier (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
- informację czy oczekują Państwo naprawy/wymiany produktu /obniżenia ceny/ zwrotu pieniędzy.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

- nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
- kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona
- możesz żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny sprzedawca, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (pocztowy lub poczty elektronicznej – w zależności od sposobu złożenia reklamacji) lub w inny podany przez Klienta sposób. Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:
 Magazyn KOMINTEKA, ul. Nadbrzeżna 59, 34-100 Wadowice. Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu udzielenia pomocy Klientowi w realizacji powyższego obowiązku Nasz Sklep może zlecić na swój koszt odbiór firmie przewozowej z której usług aktualnie korzystamy. Klient aby skorzystać z pomocy powinien to zgłosić w reklamacji. W celu odesłania towaru należy go rozmontować (dotyczy produktów, które podlegają montażowi), spakować w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami
transporcie. Na przesyłce należy nakleić pomarańczową naklejkę z napisem REKLAMACJA i wpisać nr zamówienia.

6. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

7. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy jednak wszelkich starań by zdjęcia na stronie bardzo precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora mogą to nieznacznie komplikować i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.

rolex falsi

Producenci

ALA
BIOMASA
darco
Italkero
John Flaminsky
La Nordica-Extraflame
pob
poujoulat
Ribimex
Realizacja sklepu internetowego SEI Weboski