Niepoprawie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Masz pytania?
Podaj swój numer - oddzwonimy!
John Flaminsky
OFICJALNY PARTNER
PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
PELLET czy DREWNO ?
CENTRUM SERWISOWE
MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ! +48608427709

Keep calm and burn pellet.
powered by John Flaminsky

Chciałbyś aby nasza firma wykonała montaż kominka lub pieca wolnostojącego w Twoim domu ?

Zadzwoń lub napisz do nas!
Oferujemy montaż na terenie całego kraju.


Piec kominkowy - piec wolno stojący zwany kozą, stanowi alternatywę dla tradycyjnego kominka. Służy do ogrzewania mieszkań i domków letniskowych.
- Piec oddaje całą swoją powierzchnią oraz rurą odprowadzającą spaliny do komina.
- Może być wykonany ze stali lub żeliwa
- Komory palenisk mogą być wyposażone w regulatory powietrza do spalania, płytki szamotowe lub wermikulitowe, ruszty.
- Nowoczesne piece kominkowe mogą ogrzewać kubaturę nawet do 500m3
- Występują w szerokiej gamie kształtów i kolorów z zastosowaniem okładzin ceramicznych i kamiennych

MIEJSCE INSTALACJI

Warunkiem koniecznym jest możliwość podłączenia do osobnego kanały kominowego.
Nie jest wymagane wzmocnienie stropu

BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI

Ponieważ podczas palenia ogrzewają się elementy zewnętrzne pieca - płyty żeliwne, stalowe lub kafle, a te z kolei ogrzewają powietrze wokół niego - ustalając miejsce ustawienia urządzenia należy przewidzieć następujące minimalne bezpieczne odległości (jeżeli dostawca/producent nie zaleci inaczej) :
- min. 1m od materiałów, które mogłyby zostać zniekształcone lub uszkodzone przez wysoką temperaturę (meble, boazerie, tapety itp.)
- nie mniej niż 0,3 m od elementów konstrukcji budynku zabezpieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materiałami niepalnymi
- minimalna odległość elementów nieodpornych na wysoką temp. od przedniej szyby powinna wynosić 1,5m
- zalecane wymiary zabezpieczenia podłogi około 40cm w około pieca

ZABEZPIECZENIE PODŁOGI

- Podłoże, na którym zostanie ustawiony piec powinno być wykonane z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha, podstawa szklana itp.)
- Z przodu pieca powinna znajdować się strefa bezpieczeństwa wykonana z wyżej wymienionych materiałów - minimalne zabezpieczenie powierzchni podłogi nie powinno być mniejsze niż promień otwieranych drzwiczek

DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ

Należy zadbać o doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz - należy dostarczyć min 10m3 powietrza na godzinę na 1kW mocy urządzenia.
- Niektóry modele pieców posiadają fabrycznie montowane wlot powietrza, do których wlot będzie umiejscowiony w okolicy zainstalowanego pieca.

PRZEWÓD KOMINKOWY

Przed podłączeniem pieca należy sprawdzić wymiary przewodu kominowego i uzyskać opinię kominiarską dotyczącą możliwości podłączenia pieca kominkowego do istniejącego przewodu kominowego.

- Min. wymiary przewodu kominowego to 0,14 x 0,14 m
- Optymalna długość przewodu kominowego to 4,5 - 5m liczące od dna paleniska
W przypadku mniejszych długości (poniżej 4,5 m) konieczne jest stosowanie nasad kominowych wspomagających ciąg kominowy
- Średni ciąg kominowy powinien wynosić około 10 Pa
- Średnica komina nie powinna być mniejsza niż średnica wylotu spalin z pieca
- Średnica komina powinna być o jednakowym wymiarze na całej długości
- Każde załamanie przewodu kominowego (np. kolanko, redukcja) może mieć wpływ na zaburzenia ciągu kominowego

Pisemna opinia kominiarska potwierdzająca możliwość podłączenia pieca powinna zawierać również informację o wartości podciśnienia w komorze komina, do której podłączony będzie piec.

Kanał kominowy powinien być czyszczony cztery razy w roku przez kominiarza z uprawnieniami

ZASADY MONTAŻU

- Wlot do przewodu kominowego powinien znajdować się w pomieszczeniu, w którym instalujemy piec
- Do podłączenia należy użyć stalowej rury sztywnej. Rura przyłączeniowa nie może wystawać do wnętrza kanału kominowego
- Wlot do komina powinien być zakończony wkładką / rozetką. Bardzo ważna jest dokładność i spójność połączeń

Piec powinien być zamontowany z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, aby jego eksploatacja była bezpieczna i efektywna.

W razie trudności - montaż pieca warto zlecić naszej wykwalifikowanej firmie.

Piece kominkowe powinny być instalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami producenta/dostawcy dotyczącymi zabudowy
i instalacji urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa a zwłaszcza :
I. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz 414 z 1994r. Ustawa z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami.
II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr75 z 2002r. poz 690 z późniejszymi zmianami.
III. Norma PN-EN 13240:2008 "Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania."

Dla uzyskania wskazanych przez producenta parametrów technicznych dot. mocy grzewczej, jako opał należy stosować drewno o wilgotności poniżej 20%.

replica watch uk

Producenci

ALA
BIOMASA
darco
Italkero
John Flaminsky
La Nordica-Extraflame
pob
poujoulat
Ribimex
Realizacja sklepu internetowego SEI Weboski